Sverige på första plats i EU:s jämställdhetsmätning

2021-10-28

Sverige är även i årets jämställdhetsmätning det mest jämställda landet i EU, följt av Danmark och Nederländerna. Inom området pengar hamnar Sverige dock på plats tio. Den lägre placeringen kommer sig av inkomstskillnader mellan kvinnor och män i Sverige samt kvinnors lägre tillgång till finansiella resurser. 

European Institute for Gender Equality (EIGE) mäter återkommande jämställdheten i alla EU:s medlemsländer utifrån områdena arbete, pengar, kunskap, tid, makt och hälsa. Inom fem av dessa sex områden är Sverige det mest jämställda landet, en position som Sverige innehaft i mätningen sedan 2005. 

Sverige får 83,9 av 100 maximala poäng i årets mätning. Genomsnittet för hela EU är 68 poäng. 

Området våld ingår inte i jämställdhetsindexet. Sättet att samla in data om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer skiljer sig åt mellan EU:s medlemsländer och statistiken är därför inte jämförbar mellan länder. 

Gender Equality Index 2021 på EIGE:s webbplats

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29