Sametinget ska arbeta mot mäns våld mot samiska kvinnor

2021-10-29

Under de kommande tre åren ska Sametinget arbeta för att främja jämställdhet och förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. 

Uppdraget, som kommer från regeringen, ska genomföras i dialog med samiska organisationer, samebyar och andra aktörer i civilsamhället. 

Sametinget fick 2019 i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv, inklusive mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. I arbetet med det nya uppdraget ska Sametinget utgå från kartläggningen, som publicerades 2021. 

Under 2021 får Sametinget 400 000 kr för arbetet med uppdraget. Regeringen planerar att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor per år fram till och med 2024. 

Publikation: "Våld mot samiska kvinnor: Kartläggning och analys av kunskapsläget och behovet av insatser". Bilaga 6 i Kartläggning av jämställdheten i det samiska samhället (Sametinget 2021), fulltext i NCK:s kunskapsbank

Pressmeddelande på regeringens webbplats: "Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor", 28 oktober 2021

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29