Fler former av psykiskt våld kan bli straffbara

2021-11-18

Psykiskt våld är den vanligaste formen av våld i nära relationer. Det kan handla om exempelvis verbala kränkningar, känslomässig utpressning, att tvinga offret till olika saker och att isolera offret. Det kan också innebära kontroll av vad offret gör, var den är eller vem den umgås med. Nu vill regeringen utreda om fler former av psykiskt våld ska vara straffbara. 

Psykiskt våld som kan betecknas som olaga hot, ofredande eller olaga tvång är redan straffbart. Om handlingarna upprepas kan förövaren dömas för fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning.

Men det finns andra typer av kränkningar, underförstådda hot eller tvång som riktas mot en utsatt, men utan direkta hot om våld. Sådana handlingar fångas inte riktigt in av dagens lagstiftning, menar regeringen som beslutat att utreda hur det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld kan stärkas. 

Hovrättsrådet Viveca Lång har utsetts till utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2022. 

Uppdraget är en del av regeringens åtgärdspaket för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Pressmeddelande på regeringens webbplats 29 oktober 2021: "Skyddet mot psykiskt våld ska stärkas"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-29