Regeringen vill införa ett särskilt hedersbrott i brottsbalken

2021-12-27

Regeringen föreslår att det ska införas ett särskilt brott för heders­förtryck. Det innebär bland annat att det ska bli straff­bart att begå vissa brotts­liga gärningar för att bevara eller upprätthålla en person eller en släkts heder. 

Var och en av gärningarna ska ha utgjort led i en upprepad kränk­ning av personens integritet. Syftet med gärningarna ska ha varit att bevara eller åter­upprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps heder.

Den som bedöms skyldig till brottet ska dömas till fängelse i lägst ett och högst sex år.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2022.

Pressmeddelande på regeringens webbplats, 22 december 2021: "Regeringen föreslår ett särskilt brott för hedersförtryck"

Kunskapsbankens nyheter

Senast uppdaterad: 2022-01-24