Ensam och utsatt

– utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med utländsk bakgrund

Information om publikationen

Våldsutsatta kvinnor med utländsk bakgrund kan befinna sig i en särskilt utsatt situation. De kan vara isolerade för att de inte har ett nätverk i Sverige eller saknar kunskap i det svenska språket och om samhället. Syftet är att höja kompetensen och medvetenheten hos personalen för att kvinnornas behov av hjälp och stöd ska kunna tillgodoses.