Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj

– Reflektioner utifrån olika perspektiv

  • Utgivningsår: 2014
  • Författare: Inger Ekbom, Åsa Källström
  • Avsändare: Regionförbundet Uppsala län
  • Typ: FoU-rapport
  • Antal sidor: 94
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

”Trappan-metoden” för individuella krissamtal i tre steg med barn som upplevt våld i sin familj har sedan handboken ”... och han sparkade mamma” av Ami Arnell och Inger Ekbom kom 1999 fått stor spridning i Sverige. I den här rapporten presenteras en utvärdering som gjordes åren 2007–2009. Syftet med utvärderingen var att bidra till fördjupad kunskap om betydelsen av samtal enligt Trappan-metoden för barn som upplevt våld i sin familj.