Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – polisens hantering av en brottslig handling

  • Utgivningsår: 2011
  • Författare: Katarina Weinehall
  • Avsändare: Umeå universitet
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 44