Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre utbildning

– Rapportering av ett regeringsuppdrag

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2015
  • Avsändare: Universitetskanslersämbetet
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 176

Information om publikationen

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på uppdrag av regeringen kartlagt hur frågor om mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i utbildningar som leder fram till examina inom främst utbildnings- och vårdområdet. UKÄ:s sammanvägda intryck är att den undervisning som bedrivs om mänskliga rättigheter fungerar väl. Däremot behöver undervisningen om mäns våld mot kvinnor och våld mot barn utvecklas för att studenterna ska få de kunskaper de behöver för att möta våldsutsatta personer i sina kommande yrken.

Senast uppdaterad: 2021-11-18