Checklista skyddat boende

  • Utgivningsår: 2017
  • Avsändare: Länsstyrelserna
  • Typ: Frågeformulär
  • Antal sidor: 13
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

En checklista framtagen av Länsstyrelserna för kommunernas uppföljning av verksamheten vid skyddade boenden. 

Till checklistan finns också foldern "Uppföljning av verksamheten vid skyddat boende".