Kulturella stereotypier och våldsoffrens utsatthet

  • Utgivningsår: 2004
  • Författare: Paulina de los Reyes
  • Redaktör: Bo Hägglund, Magnus Lindgren, Karl-Åke Pettersson
  • Typ: Kapitel
  • Antal sidor: 299
  • Utgivningsort: Stockholm
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

I: Magnus Lindgren, Karl Åke Pettersson och Bo Hägglund (red) "Utsatta och sårbara brottsoffer".