Hatbrott 2016

– Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott

Information om publikationen

I Hatbrott 2016 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

År 2016 identifierades uppskattningsvis 6 415 hatbrottsanmälningar. Det är 8 procent färre än 2015 men fortfarande på en högre nivå än 2013. Liksom tidigare år var det främlingsfientliga/rasistiska motivet vanligast bland anmälningarna, följt av hatbrott mot sexuell läggning.