Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall.

Prop. 2017/18:2015

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Proposition
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen föreslår i en proposition att ändra lagen om utredningar avseende vissa dödsfall så att lagen bättre kan skydda barn, kvinnor och män från att utsättas för våld av en närstående. Bland annat ska fler fall än enbart dödsfall kunna omfattas av en utredning. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.