We Keep It in Our Heart": Sexual Violence Against Men and Boys in the Syria Crisis

  • Utgivningsår: 2017
  • Författare: Sarah Chynoweth
  • Avsändare: UNHCR
  • Typ: Rapport
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

En studie som undersöker förekomsten av sexuellt våld mot pojkar och män i krigets Syrien.