Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen.

Meddelandeblad 2/2012

Information om publikationen

Syftet med detta meddelandeblad är att på ett överskådligt sätt klargöra reglerna för socialnämndens respektive den enskilda utförarens ansvar när utförandet av en insats har lämnats över till en enskild verksamhet, t.ex. en ideell förening. Reglerna gäller särskilt insatser till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. 

Meddelandebladet har reviderats i maj 2013.