Handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Bilaga till regeringsbeslut nr II:15

  • Utgivningsår: 2018
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Handlingsplan, Regeringsbeslut
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen har den 28 juni 2018 beslutat om en nationell handlingsplan mot könsstympning av flickor och kvinnor. Syftet med handlingsplanen är att förebygga och motverka könsstympning samt förbättra stödet till redan utsatta.