Handlingsplanen från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995

– ett sammandrag

  • Utgivningsår: 1997
  • Avsändare: Förenta Nationerna
  • Typ: Handlingsplan
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Förenta nationernas fjärde kvinnokonferens Peking, Kina, 4-15 december 1995. Pekingdeklarationen och handlingsplanen (Sammandrag på svenska). 

Se även texten på engelska.