Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott

Information om publikationen

Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

Den andel av de som dömts till fängelse i minst nio månader har ökat kraftigt efter straffskärpningen.

Strafflängden för majoriteten av de som dömts till fängelse har påverkats på så vis att strafftiden oftast blivit längre efter straffskärpningen.