Effekter av straffskärpningen för fridskränkningsbrott

Information om publikationen

Brå har fått i uppgift att analysera hur strafftiderna för grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning har utvecklats mot bakgrund av en straffskärpning som trädde i kraft 1 juli 2013.

Den andel av de som dömts till fängelse i minst nio månader har ökat kraftigt efter straffskärpningen.

Strafflängden för majoriteten av de som dömts till fängelse har påverkats på så vis att strafftiden oftast blivit längre efter straffskärpningen. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18