Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar.

En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018

  • Utgivningsår: 2018
  • Författare: Runa Baianstovu, í, Hanna Cinthio, Jan-Magnus Enelo, Sofia Strid, Emmie Särnstedt
  • Typ: Kartläggning, Rapport
  • Antal sidor: 92
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Syftet med kartläggningen är att få ett kunskapsunderlag för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck samt säkra att de som är utsatta eller använder våld får adekvata insatser. 

Rapporten är resultatet av ett tvåårigt samarbete mellan Stockholm stad, Göteborg stad och Malmö stad. Städerna har gett Örebro universitet i uppdrag att genomföra en kartläggning som undersöker det hedersrelaterade våldets karaktär och omfattning. Över 230 personer har medverkat i olika former av intervjuer. Cirka 6 000 elever i årskurs 9 har svarat på en enkät.