Konstaterade fall av dödligt våld.

En granskning av anmält dödligt våld 2018

Information om publikationen

För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brå årligen fram särskild statistik, där samtliga polisanmälningar rörande dödligt våld granskas.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 26 fall av de konstaterade fallen av dödligt våld 2018, vilket utgjorde nästan en fjärdedel (24 procent) av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. År 2017 var motsvarande antal 11 fall (10 procent).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation uppgick till 22 fall 2018, vilket motsvarade 67 procent av samtliga fall av dödligt våld mot kvinnor. Av samtliga fall av dödligt våld mot män under året avsåg 4 fall (5 procent) dödligt våld i en parrelation.