FN resolution 2467 (2019)

  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Förenta Nationerna
  • Typ: Resolution
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

I april 2019 antogs resolution 2467 av FN:s säkerhetsråd. Resolutionen vill bland annat skärpa stridande parters ansvar för att förhindra sexuellt våld, och göra det möjligt att införa sanktioner mot parter som inte erbjuder skydd från sexuellt våld. Offer för sexuellt våld ska ha rätt till juridisk upprättelse och rätt till rehabilitering. Resolutionen framhåller att mödrar som fött barn som ett resultat av sexuell våld har rätt till hjälp, och att även pojkar och män som utsatts för sexuellt våld i konflikter ska ha tillgång till stöd.