Gabriella Nilsson

Gabriella Nilsson, Gabriella Nilsson

Titel: Docent i etnologi

Lärosäte: Lunds universitet

Institution: Institutionen för kulturvetenskaper

E-post: gabriella.nilsson@kultur.lu.se

Presentation

Nilsson disputerade 2009 med doktorsavhandlingen "Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor". Här undersöks hur könsrelaterat våld, mer specifikt våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn och misshandel, successivt politiserats under perioden 1975-2000. Nilsson visar hur vi i Sverige under denna period kommit att "upptäcka" dessa samhällsproblem och hur detta lett till omfattande debatter och rena stridigheter kring hur våldet ska förstås, förklaras och hanteras.

Efter disputationen har Nilsson återkommande undervisat på kurser om våld, både vid Lunds universitet och genom externa engagemang. Exempelvis kursen Våld, genus och kultur som hon har ansvarat för under närmare ett decennium. Ett resultat av detta arbete är boken "Våldets kön: Kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser"  som Nilsson skrivit tillsammans med etnologkollegan Inger Lövkrona. Boken tar ett brett grepp om företeelsen våld och argumenterar för såväl ett feministiskt som historiskt perspektiv på hur olika former av våld könas för att vi ska kunna förstå, förhålla oss till, och motverka våld.

Nilsson är en ofta anlitad föreläsare om våld i hederns namn på kurser riktade till olika professionella grupper. 

Nuvarande forskningsprojekt

För närvarande bedriver Nilsson forskning inom ramen för det tvärvetenskapliga VR-projektet "Våldtäkt i Sverige 1990-2015". Tillsammans med forskare inom historia, juridik och genusvetenskap undersöks Nilsson i detta projekt berättelser om våldtäkt i olika materialkategorier.

I Nilssons delstudie av nyhetsrapportering om våldtäkt under den givna perioden är ett centralt resultat att medierna tenderar att skriva fram olika "våldtäktsgenrer". Men detta menar Nilsson att medierna skapar sina nyhetsberättelser utifrån givna ramar som vi som läsare känner igen – såsom "den ensamma galningen", "kändisvåldtäkten" och "förortsvåldtäkten" -– och att dessa olika genrer får olika funktioner i samhällsdebatten. Vissa genrer leder till handlingsorientering på lokal nivå, exempelvis genom att en gångväg lyses upp och buskage huggs ner, vissa främjar förändringar i lagstiftningen, medan ytterligare vissa motverkar att vi överhuvudtaget pratar om våldtäkt. 

Publikationer i urval

Andersson, Ulrika, Edgren, Monika, Karlsson, Lena och Nilsson, Gabriella (2016) Våldtäkt i Sverige 1990-2013. Ett historiskt och ett intersektionellt perspektiv på berättelser om våldtäkt inom olika genrer. Gränslös. Tidskrift för studier av Öresundsregionen historia, kultur och samhällsliv, nr 6 2016, s. 83-92.

Nilsson, Gabriella (2015) Våldtäktsgenrer. Tidskriften 10TAL 6 (21-22): 24-29.

Lövkrona, Inger och Nilsson, Gabriella (2015) Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv. Kulturella perspektiv 24 (3-4):44-52. Medförfattare.

Nilsson, Gabriella och Lövkrona, Inger (2015) Våldets kön. Kulturella betydelser, funktioner och konsekvenser. Lund: Studentlitteratur. Mer information om publikationen

Nilsson, Gabriella (2013) Incestdebatten i Sverige 1982-96. Sosiologi i dag, 43 (4):15-44. 

Nilsson, Gabriella (2012) Balls Enough: Manliness and Legitimated Violence in Hell's Kitchen. Gender, Work & Organization. Blackwell Publishing Ltd. 20:6:647-663. Publikationen i fulltext

Nilsson, Gabriella (2010) Kampen om kvinnohuset. Om splittring som strategi eller eftergift. RIG kulturhistorisk tidskrift, nr. 2, 2010.

Nilsson, Gabriella (2009) Könsmakt eller häxjakt? Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor. Avhandling. Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Publikationen i fulltext

Nilsson, Gabriella (2005) Slagen Dam och tystnaden. Nätverket. Kulturforskning i Uppsala, nr. 14, 2005, s. 65-78. Publikationen i fulltext