Sexual violence in armed conflict : threat, mobilization and gender norms

  • Utgivningsår: 2019
  • ISBN: 9789178333905
  • Författare: Anne-Kathrin Kreft
  • Typ: Avhandling
  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Det är inte automatiskt så att kvinnor tystas av sexuellt våld i väpnade konflikter. Tvärtom kan sexuellt våld vara en drivkraft för kvinnors politiska mobilisering för fred och för kvinnors rättigheter. Det belyses i denna avhandling från Göteborgs universitet.