Straffansvar för hedersrelaterat våld och förtryck.

Dir. 2019:43

  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Kommittédirektiv
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över straffansvaret för hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att lämna förslag om en särskild brottsrubricering vad avser hedersbrott. I uppdraget ingår också att se över minimistraffet för fridskränkningsbrotten och överväga förändringar i lagstiftningen om kontaktförbud.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2020.