Ung 018 – En kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala

Information om publikationen

Rapporten "UNG 018 – en kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck bland unga i Uppsala" har tagits fram av Tjejers rätt i samhället, TRIS, på initiativ av länsstyrelsen och Uppsala kommun.

1 063 niondeklassare på 13 skolor runt om i Uppsala har fått svara på en enkät om hedersrelaterat våld och förtryck. Frågorna har berört tvångsäktenskap, sex före äktenskapet, könsstympning och olika typer av ofrihet.

Var femte flicka och var tionde pojke som deltog har ett krav på sig hemifrån att vara oskulder när de gifter sig. Av flickorna med båda föräldrar födda utanför Norden svarade 66 procent att de har ett sådant oskuldskrav. Motsvarande siffra för pojkar i den gruppen är 35 procent.

46 procent av de flickor som uppgivit att de inte själva får välja framtida partner uppger att de utsätts för fysiskt våld och 61 procent för psykiskt våld i hemmet. Motsvarande siffror för pojkar är 36 respektive 44 procent.