Out of sight, out of mind? Transgender people’s experiences of domestic abuse

  • Utgivningsår: 2010
  • Avsändare: Scottish Transgender Alliance
  • Antal sidor: 36
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

En skotsk studie om transpersoners erfarenheter av brott som även visar på utsatthet för våld i nära relationer. I studien framkommer att transpersoner ofta blir utsatta för psykiskt, sexuellt och fysiskt våld av sin partner eller före detta partner. Det psykiska våldet var vanligast förekommande med syftet att förtrycka eller ogiltigförklara personens könsidentitet eller uttryck.