Trygghet i kollektivtrafiken i Stockholm i ett internationellt perspektiv

: En handlingsplan mot sexuella trakasserier och brott i transitmiljöer

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Författare: Vania Ceccato, Linda Langefors, Per Näsman, Catherine Sundling
  • Typ: Forskningsrapport

Information om publikationen

En undersökning om erfarenheter och uppfattningar om sexuella trakasserier och sexualbrott i kollektivtrafik i Stockholm. De 1 122 ungdomar som tillfrågades studerar på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och 309 studenter på Södertörns högskola i Huddinge. Forskarna undersökte utsattheten för sexuella trakasserier och sexualbrott i kollektivtrafiken, känslor av upplevd trygghet eller otrygghet samt nödvändiga förbättringar som kan göra resorna tryggare.