Screening för våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Typ: Översikt

Information om publikationen

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer: 

Feltner C, Wallace I, Berkman N, et al. Screening for intimate partner violence, elder abuse, and abuse of vulnerable adults: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2018;320:1688-1701.

Forskningsöversikten visar att vissa rutinfrågor i vården kan tillförlitligt visa att en kvinna utsätts för våld i nära relationer. Däremot är det oklart om det finns effektiv hjälp mot våldet, vilket brukar krävas innan screening införs.

Screeninginstrumenten i översikten har använts i den amerikanska hälso- och sjukvården och behöver utvärderas och eventuellt anpassas till svenska förhållanden innan man vet om de skulle fungera i ett svenskt sammanhang.