Screening för våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

  • Utgivningsår: 2019
  • Avsändare: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
  • Typ: Översikt
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer: 

Feltner C, Wallace I, Berkman N, et al. Screening for intimate partner violence, elder abuse, and abuse of vulnerable adults: Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force. JAMA. 2018;320:1688-1701.