Anmälningar om barn som far illa eller misstänks fara illa. Nationell kartläggning 2018

Information om publikationen

Socialstyrelsens första nationella kartläggning av orosanmälningar omfattar helåret 2018. 80 procent av landets kommuner och stadsdelar har deltagit i kartläggningen. Lokala resultat redovisas för såväl kommuner som stadsdelar.

Kartläggningen visar att 331 000 orosanmälningar gjordes i Sverige 2018. 128 000 av dessa (38 procent) ledde till ett beslut om att en utredning skulle inledas.

180 000 barn kom till socialtjänstens kännedom genom anmälningar, vilket motsvarar 8,3 procent av alla barn i åldern 0–17 år. 55 procent av anmälningarna rör pojkar, 45 procent rör flickor. De flesta barnen, två av tre, är i åldern 0–12 år.

Var femte anmälan handlar om våld i nära relation. 39 procent av anmälningarna är relaterade till förälders/vårdnadshavares problematik, 33 procent till barnet självt.