Våld i nära relationer. Handbok för regional samverkan i Värmland.

Reviderad 2019

Information om publikationen

Denna handbok avser myndigheter i Värmland när det gäller samarbete, handläggning och behandling rörande våld i nära relationer. Även civilsamhället omfattas av arbetet mot våld i nära relationer och ses som viktiga aktörer för ett liv fritt från våld.


Handboken gavs först ut 2014, och reviderades 2015, 2017 och 2019.