Kvinnlig könsstympning – handbok för regional samverkan i Värmland.

Uppdaterad 2019

Information om publikationen

Kvinnlig könsstympning –  handbok för regional samverkan i Värmland (uppdaterad 2019) är ett samverkansdokument mellan Region Värmland, Barnahus Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Handboken riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter och ideella föreningar som kommer i kontakt med personer som kan ha utsatts eller riskerar att bli könsstympade.