Kerstin Berglund

Kerstin Berglund, Kerstin Berglund

Titel: Juris. dr i straffrätt

E-post: kerstin@brattli.nu

Presentation

Kerstin Berglund (f. 61) är jur. kand. och juris. dr i straffrätt. Hon har en omfattande forskarutbildning och har verkat som forskare och lärare, med särskild inriktning på straffrätt och kvinnofrågor, vid olika nordiska universitet.

Som forskare har hon fokuserat på sexualbrotten som kriminaliseringsproblem, särskilt frågor om vad som kännetecknar en sexuell kränkning samt hur man bör förstå innebörden av straffrättsliga begrepp såsom individuell frihet och samtycke.

Nuvarande forskningsprojekt

Berglund har under senare år arbetat som utredare och kursledare för flera uppdragsgivare såsom universitet, organisationer och myndigheter.

Hon har bland annat för Svenska kyrkans räkning utrett frågan om sexuella övergrepp inom kyrkans verksamhet, vilka föranlett utredning och disciplinåtgärd av Domkapitel, åren 2000-2011 (Svenska kyrkan 2012). Hon har även skrivit underlag till betänkande om Våld mot kvinnor i Europa (Europaparlamentet/FEMM 2010/2209 INI) samt deltagit i en nordisk arbetsgrupp vilken presenterat rapporten Straf for voltægt – NsfK arbejdsgruppe i Oslo 2012, se nedan.

Berglund har handlett ett större antal examensarbeten i straffrätt, undervisat sjukvårdspersonal om sexualbrotten samt deltagit som kursledare vid vidareutbildning av domare i Domstolsverkets regi, m.m.

Publikationer i urval

Berglund, Kerstin (2013) ”Samtycke eller ej?” i Argumentation i Nordisk Straffrätt, antologi av nordiska kvinnliga straffrättsforskare, K. Nordlöf (red.). 

Berglund, Kerstin (2012) ”Straffmätning vid sexualbrott i Sverige”, i Straf for voltægt – NsfK arbejdsgruppe i Oslo 2012. Utgiven av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi.

Berglund, Kerstin (2011) ”Uppsåt till bristande samtycke” i Andersson, Ulrika m.fl. (red.), Festskrift till Per Ole Träskman, s. 66-75. 

Berglund, Kerstin (2010) ”Prostitution och integritetskränkning”, i Elholm, Thomas m.fl. (red.), Liber Amicarum et Amicorum Karin Cornils, s. 43-57.

Berglund, Kerstin (2009) "Gender and harm" i Scandinavian Studies in Law, vol. 54, 2009, s. 11-27. 

Berglund, Kerstin (2008/09) "Samtyckesutredningen" i Juridisk Tidskrift, nr. 3, 2008/09, s. 701-719 

Berglund, Kerstin (2007) Straffrätt och kön. Avhandling. Uppsala: Uppsala universitet. 

Senast uppdaterad: 2021-11-18