Ett ytterligare förstärkt straffrättsligt skydd mot sexuella kränkningar (Dir. 2020:5)

Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2020

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Kommittédirektiv
  • Antal sidor: 13

Information om publikationen

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att se över bestämmelsen om sexuellt ofredande. Det handlar om att överväga om grovt sexuellt ofredande bör införas som ett nytt brott för de allvarligaste sexuella ofredandena. Utredaren ska också analysera och se över principerna för och bestämmelserna som gäller straffansvaret för sexualbrott på distans, till exempel via internet, och för utnyttjande av barn för sexuell posering. 

Utredaren ska också se över straffskalorna för sexualbrotten och lämna förslag på de förändringar som kan behövas för att dessa i tillräcklig mån ska spegla brottens allvar. Slutligen ska vissa frågor om säkrande av spår från förövare efter sexualbrott utredas.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2021.