Mäns våld mot kvinnor. Diskurser och kunskap i det sociala arbetets praktik

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • ISBN: 978-91-88947-34-5
  • Författare: Helena Hoppstadius
  • Typ: Avhandling
  • Läs mer: Libris, SwePub

Information om publikationen

I avhandlingen har drygt 150 socialarbetare i tre olika kommuner i landet svarat på frågor om sitt arbete. I enkäten får de bland annat redogöra för i vilken omfattning de har tagit del av nio publikationer från Socialstyrelsen som rör våld mot kvinnor. Majoriteten av de tillfrågade upplever sig sakna tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta med den här typen av frågor. 35 procent av de tillfrågade hade inte tagit del av någon av de nio publikationerna. 

Författaren har också analyserat fem utbildningsmaterial från Socialstyrelsen som har tagits fram sedan regeringen 2007 antog en handlingsplan för att arbeta med mäns våld mot kvinnor. Författaren menar att det brister i själva utbildningsmaterialen eftersom de inte fäster någon särskild vikt vid de strukturella orsakerna till våldet. Istället redogörs för kvinnors situation och svårigheter på ett sätt som leder till att våldet riskerar att tolkas som ett individuellt problem för vissa kvinnor. I avhandlingen diskuteras hur fokus fästs på hur samhället ska hjälpa kvinnor efter våldet, vilket inte får mäns våld att upphöra.