Uppdrag att följa upp och analysera arbetet med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor

  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Regeringsuppdrag
  • Antal sidor: 5
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Statskontoret har av regeringen fått i uppdrag att följa upp och analysera centrala myndigheters arbete med den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel (skr. 2016/17:10). Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag för utvecklad styrning på området.