Validation of REAGERA-S: a new self-administered instrument to identify elder abuse and lifetime experiences of abuse in hospitalized older adults

Information om publikationen

I artikeln utvärderar författarna screening-instrumentet REAGERA-S, som syftar till att fånga upp utsatthet för våld och/eller försummelse hos äldre i ett livsloppsperspektiv.