Uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd för arbete mot våld i nära relationer m.m.

Regeringsbeslut S2020/01591/SOF (delvis)

  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Regeringsbeslut
  • Fulltextlänk: Läs publikation

Information om publikationen

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020–2022 fördela medel för att utveckla socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot våld i nära relationer, sexuellt våld, hedersrelaterat våld och förtryck samt för att stödja arbete med vuxna och barn i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Socialstyrelsen ska även tillhandahålla och kvalitetssäkra kunskaps- och metodstöd, så kallat kompetensstöd. Sammantaget uppgår kostnaderna för uppdragets genomförande till 127 500 000 kronor för 2020.