Konstaterade fall av dödligt våld. En granskning av anmält dödligt våld 2019

Information om publikationen

För att kunna redovisa tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i Sverige tar Brå årligen fram särskild statistik, där samtliga polisanmälningar rörande dödligt våld granskas.

Offer och förövare var eller hade varit närstående genom en parrelation i 18 av de konstaterade fallen av dödligt våld 2019, vilket utgjorde 16 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld. Det är färre fall än 2018, då motsvarande antal var 26 fall (24 procent).

Antalet fall av dödligt våld mot kvinnor i en parrelation 2019 uppgick till 16 fall, vilket motsvarade 64 procent av samtliga konstaterade fall av dödligt våld med kvinnliga offer under året. Motsvarande antal för manliga offer var 2 fall (2 procent). Jämfört med 2018 minskade det dödliga våldet i en parrelation mot både kvinnor (minus 6 fall) och mot män (minus 2 fall).