Social hållbarhet i coronakrisen. Rapport av lägesbilder genomförda av Länsstyrelsen Värmland

Information om publikationen

Länsstyrelsen Värmlands enhet för Social hållbarhet har tagit fram en rapport om social hållbarhet i coronakrisen. Länsstyrelsen har genomfört närmare 70 samtal med representanter från olika nätverk inom området Social hållbarhet som Länsstyrelsen arbetar med. Syftet är att få en bild av situationen i Värmlands län med anledning av pandemins effekter.

I rapporten framkommer att det finns en samstämmighet om att det grundläggande och nödvändiga förebyggande arbetet för att ohälsa, våld, ojämställdhet, ojämlikhet och annan utsatthet inte ska uppstå, har satts på paus, trappats ned eller på andra sätt riskerar att inte nå berörda målgrupper.