Over the Rainbow? The Road to LGBTI Inclusion

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: OECD
  • Typ: Rapport

Information om publikationen

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) har i rapporten gjort en inventering av i vilken utsträckning OECD:s 34 medlemsländer garanterar likabehandling för hbtq-personer. Rapporten jämför situationen 2019 med hur den var 1999 i alla medlemsländer.

I rapporten konstaterar OECD att framsteg har gjorts de senaste tjugo åren, men medlemsländerna har lång väg kvar till dess att hbtq-personers lika rättigheter säkerställs.