Dödligt våld och psykisk ohälsa.

Gärningspersoners tidigare kontakter med psykiatrisk vård

Information om publikationen

Det är cirka sju gånger vanligare att gärnings­personer vid dödligt våld har haft kontakt med psykiatrin än vad det är för befolkningen som helhet. Det är särskilt vanligt med psykisk ohälsa när det dödliga våldet har riktats mot någon i familjen. I samband med familjerelaterade fall av dödligt våld framkommer det oftare att gärningspersonen haft kontakt med psykiatrin kort före brottet.