Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag.

SOU 2020:47

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Socialdepartementet
  • Typ: Statens offentliga utredningar (SOU)

Information om publikationen

Ett förslag till ny socialtjänstlag, som enligt förslaget ska ersätta den nuvarande lagen, har överlämnats av den särskilda utredaren Margareta Winberg. De större förslagen i utredningen handlar bland annat om att socialtjänsten ska arbeta förebyggande och att arbetet ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Utredningen innehåller också förslag för ett starkare barnrättsperspektiv i socialtjänstlagen, till exempel att en bestämmelse förs in om att vid bedömningen av barnets bästa ska hänsyn tas till barnets åsikter.

Man vill också att det i socialtjänstlagen ska införas en möjlighet för socialnämnden att tala med ett barn utan vårdnadshavarens samtycke. Vårdnadshavaren ska inte behöva vara närvarande inför ett beslut om en utredning om barnet ska inledas.