The Economic Cost of Violence Against Women and Girls. A Study of Lesotho

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: The Commonwealth
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 92

Information om publikationen

I studien har organisationen Samväldet (The Commonwealth) undersökt kostnaderna för genusbaserat våld i landet Lesotho i södra Afrika. En av tre kvinnor i landet har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld, ofta av en partner, vilket är i linje med genomsnittet globalt.

Studien beräknar kostnaderna för våldet till 5,5 procent av Lesothos BNP, vilket motsvarar en dryg miljard kronor om året. I beräkningen ingår direkta kostnader som sjukvård och kostnader för rättsväsendet. Men också kostnader på längre sikt som att våldet leder till förlorade inkomster, frånvaro från skola och arbete och bestående skador för barn som bevittnat våldet. 

Enligt Samväldet visar studien på att världens länder skulle tjäna enorma summor varje år på att stoppa det genusbaserade våldet mot kvinnor och flickor.