Kvinnors ekonomiska förutsättningar och våld i nära relationer.

SNS Analys 66

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Författare: Sanna Ericsson
  • Avsändare: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS)
  • Typ: Rapport
  • Antal sidor: 12

Information om publikationen

Enligt rapporten innebär ökad ekonomisk frihet för kvinnor en ökad risk att bli utsatt för våld inom äktenskapet. Sannolikheten att mannen i relationen söker vård för ångest, depression eller för att själv ha blivit misshandlad ökar också. En förklaring kan vara att den traditionella maktbalansen i relationen rubbas.