”Det är komplicerat”, en kartläggning av hedersproblematiken i Lunds kommun

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Freezone Sweden, Lund kommun
  • Typ: Kartläggning
  • Antal sidor: 130

Information om publikationen

FreeZone Sweden har på uppdrag av Lunds kommun genomfört en kartläggning av hedersproblematiken i Lund. Intervjuer har genomförts med över 300 personer som ger svar dels på hur hedersproblematiken tar sig uttryck, dels vad både yrkesverksamma och utsatta individer anser behövs för att kommunen ska kunna hantera problematiken på bästa sätt.

I intervjuerna framkommer både generella behov och konkreta önskemål kopplade till specifika verksamheter. En del gäller fysiska, materiella resurser; annat handlar om kunskap och förhållningssätt samt samarbete med andra. Analysen av intervjuerna har genererat ett antal rekommendationer till Lunds kommun.