Barn som upplever våld. Att stödja barn och bedöma föräldrars omsorgsförmåga

Information om publikationen

Att se eller höra den ena föräldern utsätta den andra för våld, påverkar barn och kan likställas vid psykisk barnmisshandel. Socialtjänsten har en viktig roll att upptäcka och stödja barn som upplever våld, och att bedöma omsorgsförmåga hos våldsutsatta och våldsutövande föräldrar.

Den här skriften ger kunskap om forskning på området och praktiskt stöd vad socialtjänsten kan göra –  från att upptäcka våld till att ge insatser efter behov. Skriften vänder sig till handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar i det dagliga arbetet. Den vänder sig också till chefer och beslutsfattare som ansvarar för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten.