Välj att sluta – En telefonlinje för personer som utövar våld i nära relationer.

Slutrapport för en pilotverksamhet

Information om publikationen

Pilotprojektet "Välj att sluta" är en telefonlinje för vuxna personer som utövar eller riskerar att utöva våld i nära relationer, men även yrkesverksamma som möter målgruppen, våldsutsatta, närstående och allmänheten får ringa. Syftet med telefonlinjen är att motivera och vägleda personer som utövar våld att söka behandling för att de ska upphöra med våldet. I denna rapport kan du läsa om resultaten och slutsatserna av projektet.