Handlingsplan för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Handlingsplan

Information om publikationen

Denna handlingsplan avser att ytterligare förstärka arbetet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter. Handlingsplanen kompletterar den befintliga strategin från 2014 och kraftsamlar arbetet med konkreta åtgärder för perioden 2020–2023.