Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister.

Lagrådsremiss 11 februari 2021

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2021
  • Avsändare: Justitiedepartementet
  • Typ: Lagrådsremiss
  • Antal sidor: 197

Information om publikationen

I denna lagrådsremiss för regeringen fram flera förslag som ska stärka barns rätt till en trygg uppväxt och en trygg hemmiljö.

Man föreslår bland annat att barnets rätt till information och att komma till tals i en process om vårdnad ska tydliggöras. Man vill också att föräldrar som vill inleda en vårdnadstvist ska ha deltagit i ett informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till domstol. En tidsgräns på fyra månader ska införas för utredningar om vårdnad, boende eller umgänge.

Ett annat förslag handlar om att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i fall där den ena vårdnadshavaren dödat den andra.