Förbud mot erkännande av utländska månggiften.

Lagrådsremiss

  • Fulltextlänk: Läs publikation
  • Utgivningsår: 2020
  • Avsändare: Regeringen
  • Typ: Lagrådsremiss

Information om publikationen

Att män tillåts gifta sig med flera kvinnor är inte förenligt med principen om likabehandling av makar som svensk rätt bygger på. I en lagrådsremiss föreslår därför regeringen att utländska månggiften som huvudregel inte ska godkännas i Sverige. Förbudet ska gälla oavsett om parterna hade anknytning till Sverige eller inte när de gifte sig. Undantag ska bara kunna göras om det finns synnerliga skäl.

I lagrådsremissen föreslås också ett utvidgat förbud mot erkännande av äktenskap mellan nära släktingar. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021.