Sexualitet och migration i välfärdsarbete

  • Utgivningsår: 2021
  • ISBN: 9789144133720
  • Författare: Aje Carlbom, Hanna Cinthio, Marcus Herz, Sara Högdin, Karin Ingvarsdotter, Camilla Ivarsson, Hans Knutagård, Bodil Liljefors Persson, Jack Lukkerz, Lotta Löfgren-Mårtenson, Sven-Axel Månsson, Dawan Raoof, Lotti Ryberg-Welander, Annika Staaf, Anders Urbas
  • Redaktör: Pernilla Ouis
  • Typ: Antologi
  • Läs mer: Libris

Information om publikationen

Antologi utgiven av Studentlitteratur som bland annat berör kultur, normer och sexuella script, att vara migrant och hbtq, hedersrelaterat våld och förtryck samt sexuellt våld och lagstiftning.